Category Archives: ธุรกิจ

ข่าว ธุรกิจ

‘มอร์มีท’ แพลนต์เบสสัญชาติไทย

‘มอร์มีท’ แพลนต์เบสสัญชาติไทย เตรียมขยายไปต่างประเทศ ปักหมุดที่แรก ‘สิงคโปร์’

 

ข่าวธุรกิจ

 

‘มอร์มีท’ ผู้ผลิตแพลนต์เบสสัญชาติไทย วางแผนรุกขยายตลาดไปต่างประเทศแล้ว พร้อมขยายพื้นที่เพาะเห็ดแครงอีก 100 ครัวเรือนในกลุ่มเกษตรกรภาคใต้ รองรับการผลิตเพิ่ม

‘วรกันต์ ธนโชติวรพงษ์’ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มอร์ฟู้ดส์อินโนเทค จำกัด ผู้พัฒนาแพลนต์เบสแบรนด์ ‘มอร์มีท’ (MORE MEAT) เปิดเผยว่า ในช่วงปี 2564 ถึงกลางปี 2565 ที่ผ่านมา ตลาดผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช หรือแพลนต์เบสมีการเติบโตค่อนข้างมาก

โดยธุรกิจใหญ่หลายรายเริ่มหันมาสนใจผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ อาหารแปรรูป รวมไปถึงเครื่องดื่ม สอดคล้องกับผู้บริโภคเองก็เริ่มมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหลังวิกฤตการณ์โรคระบาด เกิดกระแสการเลือกรับประทาน และเทรนด์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรือ Green Lifestyle จึงทำให้ตลาดแพลนต์เบสได้รับความนิยมมากขึ้นด้วย

ในส่วนของมอร์มีทก็มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยมีปัจจัยหลักจากการพัฒนางานวิจัย การสร้างสรรค์สินค้าตามความนิยมรับประทานของผู้บริโภค คุณภาพสินค้าที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทั้งฐานลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่

“จากการดำเนินธุรกิจมากว่า 3 ปี ปัจจุบันมอร์มีทมีผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกจากพืชในลักษณะบดเป็นสินค้าเพียงชิ้นเดียวของแบรนด์ ซึ่งหากนำสินค้าในกลุ่มเดียวกันมาเทียบ มอร์มีทถือเป็น 1 ใน 3 ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด นับเป็น 30-40% ของตลาด